ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την αποστολή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2621-401567 , Δευτέρα έως Σάββατο (09.30-14.00) και Τρίτη- Πέμπτη- Παρασκευή (17.30-21.00).

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω Έντυπο υπαναχώρησης.